Czequestria 2022: Sun vs. Moon

Existuje mnoho cest po hvězné obloze…
… nyní si musíš zvolit tu svou!
Vlajka ČR
There are many paths in the sky full of stars…
… now you have to choose your own!
Flag - UK
Spark - Last minute
600,00 Kč

Další informace budou zaslány na uvedený e-mail / Further information will be sent to provided e-mail address

Platné pouze pro vstupné Eclipse a Constellation / Valid only with Eclipse and Constellation tickets

Platné pouze pro vstupné Eclipse a Constellation / Valid only with Eclipse and Constellation tickets

Zúčastníte se pátečního LARPu? / Will you attend Friday LARP?

Plánujete účast na páteční pre-party? / Do you plan to attend Friday pre-party?

Účastníci 0-11 let vstup zdarma (bez registrace, dospělý doprovod nutný).
Účastníci 12-14 let bez doprovodu pouze s potvrzením od zákonného zástupce - viz Pravidla účasti

Attendees 0-11 age have free entry (no registration needed, adult accompaniment mandatory).
Attendees 12-14 age without accompaniment only with signed letter from their parents - see Event Rules for details.

Pro Constellation vstupenku prosím uveďte do Poznámky jméno, pod kterým chcete být uvedeni v informační brožuře (poděkování sponzorům)
For Constellation ticket please make sure to put your desired nickname within the Note field to have it printed in the convention booklet.

Při registraci doprovodu prosím uveďte do Poznámky "Doprovod" a počet doprovázených ve věku 0-11 let resp. jména doprovázených registrovaných účastníků ve věku 12-14 let.
When registering accompaniment, please state "Accompaniment" and number of accompanied attendees (age 0-11) or names of registered accompanied attendees (age 12-14) in Note.

V případě potíží s registrací nás prosím kontaktujte na e-mail web@czskbronies.cz.
In case of problems with registration, please contact us via e-mail web@czskbronies.cz.