Pravidla účasti

Libuše - pravidla

Bohužel nežijeme v Equestrii, kde se zdají být pravidla a zákony mnohem volnějšími. Proto jsme připravili tento seznam pravidel pro zajištění vaší bezpečnosti během conu. Tato pravidla jsou platná v celém areálu Czequestrie a mohou se kdykoli změnit.

Účastníci jsou povinni si pravidla přečíst a řídit se jimi.

V případě dotazů se prosím obracejte na náš e-mail info@czskbronies.cz (česky, slovensky nebo anglicky).

Vstup a vstupenky

 • Při vstupu budete požádáni o předložení své vstupenky (v české nebo anglické verzi – buď vytištěné na list papíru A4, nebo zobrazené na displeji mobilního zařízení), kterou jste obdrželi e-mailem a dokladu totožnosti (pas, občanský nebo řidičský průkaz). Na jejich základě vám bude vydána vstupenka pro účast na akci v podobě jmenovky/visačky. Účastníci pod 15 let věku předloží místo dokladu totožnosti podepsaný “Souhlas s účastí” od rodičů (viz dále).
 • Vstupenku jste povinni nosit viditelně.
 • Se svojí vstupenkou můžete vcházet a vycházet z místa konání bez dalších kontrol.
 • Vstupenky jsou vázány na jméno a věk účastníka. Je možné je převést na jinou osobu, ale maximálně dva dny před začátkem konání akce.
 • Za vstupenky lze vrátit peníze v plné výši. Poslední možný termín na zrušení jsou dva týdny (v případě základního vstupného) resp. 30 dní (pro sponzorské a super-sponzorské vstupenky) před začátkem konání akce.
 • Vstupenku lze koupit pro někoho jiného – jednoduše vyplňte do objednávky jeho údaje místo svých.
 • Děti mladší 12 let mají vstup zdarma, ale potřebují dospělý doprovod. V tomto případě prosím proveďte registraci na doprovázející osobu a do poznámky uveďte počet dětí, které budete doprovázet. Ten není (v rámci rozumného využití) omezen – požární a bezpečnostní vyhlášky však nesmí být tímto dotčeny.
 • Každý účastník může zakoupit maximálně jednu vstupenku. Ač by bylo super, kdyby někdo zaplatil všechny lístky a vše uhradil, tak mít Czequestrii o jednom návštěvníku by bylo… zvláštní.
 • Vyhrazujeme si právo v případě závažnějšího problému s organizací Czequestrie vstupenku zrušit a vrátit peníze (ačkoliv nepředpokládáme, že bychom tak někdy museli učinit).

Účastníci pod 15 let věku

 • CZ/SK bronies z. s. ani žádný z jejích pořadatelů a spolupracujících osob nenesou zodpovědnost za návštěvníky vyskytující se v prostorách akce, ani za případná zranění či újmy, které mohou utrpět.
 • Návštěvníci mladší 12 let musí být doprovázeni rodičem/zodpovědnou osobou, který/á za ně v průběhu akce přebírá odpovědnost.
 • Návštěvníci od 12 let do dovršení 15 let věku  se mohou akce účastnit bez doprovodu, musí ale přinést “Souhlas s účastí” podepsaný od rodičů (či od zákonného zástupce). Tento souhlas obsahuje název a datum akce, jméno a datum narození účastníka a také jméno a telefonní kontakt na rodiče (či zákonného zástupce). Tato osoba přejímá odpovědnost za návštěvníka, a to jak v materiálním smyslu (zničení čehokoli), tak zodpovědnost za návštěvníka samotného. Toto potvrzení bude vyžadováno při výdeji vstupenky na místě konání akce.
 • Formulář “Souhlas s účastí” pro účastníky od 12 do dovršení 15 let věku je k dispozici zde.

Chování

 • Vždy dbejte pokynů pořadatelů.
 • Czequestria je akcí pro účastníky jakéhokoli věku. Tudíž nebude obsahovat žádný sexuální, politický (míněno z reálného světa; Solar Empire vs. New Lunar Republic je samozřejmě v pořádku) nebo jakýkoli jiný nevhodný obsah. Porušení tohoto pravidla nebude tolerováno a může mít za následek vyloučení z akce bez jakékoliv náhrady.
 • Nezapomínejte, že zde platí veškeré zákony a další právní předpisy České republiky, jejichž porušování nebude trpěno. Sem spadá i zákaz užívání zakázaných látek a symbolů.
 • Děkujeme, že používáte odpadkové koše. Jen je, prosíme, nepoužívejte jako klobouky!
 • Zákaz připojování vlastních zařízení do místních zásuvek bez svolení organizátorů.
 • Zákaz prodeje vlastního zboží mimo vyhrazené prostory.
 • Akce se koná v prostorách konferenčních sálů, proto nekřičte, neběhejte, v sálech se nejí a během programu neruší.
 • Chovejte se slušně k ostatním návštěvníkům, pořadatelům a hostům. Jednání v mezích slušnosti znamená rychlé vyřešení jakékoliv žádosti.
 • Výhrůžky vůči hostům, organizátorům, nebo ostatním účastníkům (ať už během konání akce nebo předem) nebudou tolerovány a mohou vést až ke zrušení účasti bez jakékoliv náhrady.
 • Prosíme, nerušte hosty a organizátory během jejich odpočinkového času – jsou to lidé jako vy.

Bezpečnost

 • Skateboardy, kolečkové brusle, koloběžky a podobné vybavení je povoleno pouze za účelem cosplaye. Není povoleno je používat jako dopravní prostředek.
 • Nouzové východy musí být vždy průchodné. V případě pohotovosti ustupte z cesty pořadatelům a lékařům.
 • V případě požáru uvědomte hasiče voláním „HOŘÍ“ a dbejte jejich pokynů. Nesnažte se požár uhasit sami.
 • Veškeré zbraně a jejich reálně vyhlížející repliky jsou zakázány. To zahrnuje i airsoftové, paintballové a laserové pistole a cokoli výbušného (např. pyrotechnika).
 • LARPové zbraně určené pro bezpečné použití jsou povoleny.
 • Poslední slovo v povolení, nebo zakázání mají vždy pořadatelé. Pokud si nejste jisti, kontaktujte nás předem, abyste předešli zbytečným komplikacím a zklamání na místě.
 • Pokud přinesete zbraň, která je dle zákonů ČR nelegální, budeme kontaktovat Policii ČR. Je opravdu zbytečné nosit takové věci na My Little Pony con.

Jídlo a pití

 • Vlastní jídlo a pití na místě je povoleno, ale prosíme, nenoste je (s výjimkou neochucené vody v plastových lahvích) do sálů s programem. Při konzumaci dbejte základních hygienických pravidel a na odpadky používejte odpadkové koše.
 • Stravovat se lze v blízkém obchodním centru (fastfoody) nebo v restauracích poblíž místa konání. V obchodním centru se nachází také supermarket, kde lze zakoupit jídlo a pití.
 • Doma upečené muffiny/cupcakes/sušenky, které chcete přinést jako občerstvení pro ostatní účastníky, jsou vítány 🙂

Všeobecná pravidla

 • Všichni účastníci jsou zodpovědní za své věci.
 • Prosíme, snažte se dodržovat pravidlo 6-2-1, tedy: alespoň 6 hodin spánku, alespoň dvě jídla a alespoň jedna sprcha každý den. Nezanedbávejte ani pitný režim – obzvláště v letních měsících. Užijete si tak con mnohem více a ostatní účastníci taktéž.
 • Opilí návštěvníci, nebo návštěvníci pod vlivem jiných omamných látek budou vyvedeni z areálu konání akce a jejich vstupenky bez náhrady stornovány. Ještě jednou připomínáme, že zde platí všechny zákony ČR, tudíž v případě zjištění konzumace nelegálních drog bude přivolána policie.
 • Pro kouření použijte k tomuto vyhrazené oblasti mimo vnitřní prostory konání akce. Toto se týká také vodních dýmek a elektronických cigaret.
 • Jakákoli forma kempování či přespávání je zakázána – celý areál bude na noc uzavřen a zabezpečen.
 • Účast živých zvířat není povolena. Jedinou výjimkou jsou doprovodná zvířata zdravotně postižených – v tomto případě prosíme, kontaktujte nás předem pomocí e-mailu info@czskbronies.cz.
 • Nebojte se požádat pořadatele o pomoc nebo máte-li dotaz či připomínku. Pokud se vyskytne jakákoli nečekaná situace, učiňte tak rovnou a nesnažte se ji vyřešit sami.
 • Pokud se těmito pravidly nebudete řídit, můžete být vyloučeni z akce bez náhrady.

Prohlášení