Pravidla účasti

Rules1Bohužel nežijeme v Equestrii, kde se zdají být pravidla a zákony mnohem volnějšími. Proto jsme připravili tento seznam pravidel pro zajištění vaší bezpečnosti během conu. Tato pravidla jsou platná v celém areálu Czequestrie a mohou se kdykoli změnit.

Účastníci jsou povinni si pravidla přečíst a řídit se jimi.

Vstup a vstupenky

 • Při vstupu budete požádáni o předložení vytištěného potvrzení o zaplacení vstupného (včetně čárového kódu) a dokladu totožnosti (pas nebo občanský průkaz – řidičský průkaz nebude akceptován), na jejich základě vám bude vydána vstupenka.

 • Vstupenku jste povinni nosit viditelně.

 • Se svojí vstupenkou můžete vcházet a vycházet z místa konání bez dalších kontrol.

 • Vstupenky jsou vázány na jméno a datum narození. Je možné je převést na jinou osobu, ale maximálně dva týdny před konáním akce.

 • Za vstupenky lze vrátit peníze, poslední možný termín na zrušení jsou dva týdny (v případě Standard Gateway) resp. 30 dní (pro Fancy Portal a Royal Route) před konáním akce.

 • Vstupenku lze koupit pro někoho jiného – jednoduše vyplňte do objednávky jeho údaje místo svých.

 • Děti mladší 12 let mají vstup zdarma. V tomto případě zaškrtněte při objednávání lístku účast s osobou mladší 12 let a pošlete email na info@czskbronies.cz ohledně počtu. Ten není (v rámci rozumného využití) omezen – požární a bezpečnostní vyhlášky však nesmí být tímto dotčeny.

 • Každý účastník může zakoupit maximálně jednu vstupenku. Ač by bylo super, kdyby někdo zaplatil všechny lístky a vše uhradil, tak mít Czequestrii o jednom návštěvníku by bylo… zvláštní.

 • Zachováváme si právo v případě problému lístek zrušit a vrátit peníze. Ač očekáváme, že se to nikdy nestane, tak to musíme z právních důvodů zveřejnit.

Účastníci pod 18 let

 • CZ/SK bronies z.s., Czequestria a ani žádný z jejích pořadatelů nenesou zodpovědnost za návštěvníky vyskytující se v prostorách akce, ani za případná zranění či újmy, které mohou utrpět.

 • Návštěvníci pod 12 let musí být doprovázeni rodičem/zodpovědnou osobou, který za ně v průběhu akce přebírá zodpovědnost.

 • Návštěvníci od 12 do 18 let se mohou akce účastnit bez rodiče, ale musí přinést podepsané potvrzení zákonného zástupce s datem akce a číslem jeho občanského průkazu. Tato osoba přejímá odpovědnost za návštěvníka, a to jak v materiálním smyslu (zničení čehokoli), tak zodpovědnost za návštěvníka samotného. Toto potvrzení bude vyžadováno při výdeji lístku na místě konání akce.

 • Formulář pro účastníky mladší 18 let je k dispozici zde.

Chování

 • Vždy dbejte pokynů pořadatelů.

 • Czequestria je akcí pro účastníky jakéhokoli věku. Tudíž nebude obsahovat žádný sexuální, politický nebo jakýkoli jiný nevhodný obsah. Porušení tohoto pravidla nebude tolerováno a může mít za následek vyloučení z akce bez jakékoliv náhrady.

 • Nezapomínejte, že zde platí veškeré zákony České Republiky a jejich porušování nebude trpěno. Sem spadají i zakázané látky a symboly.

 • Děkujeme, že používáte odpadkové koše.

 • Zákaz připojování vlastních elektrických zařízení do zásuvek bez svolení organizátorů.

 • Zákaz prodeje vlastního zboží mimo vyhrazené prostory.

 • Akce se koná v prostorách konferenčních sálů, proto nekřičte, neběhejte, v sálech se nejí a během programu neruší.

 • Chovejte se slušně k ostatním návštěvníkům, pořadatelům a hostům. Jednání v mezích slušnosti znamená rychlé vyřešení jakékoliv žádosti.

 • Vyhrožování násilím vůči hostům, organizátorům, nebo ostatním účastníkům akce (ať už během konání nebo předem) nebude tolerováno a může vést až ke zrušení účasti bez jakékoliv náhrady.

 • Prosíme, nerušte VIP hosty a organizátory během jejich odpočinkového času – jsou to lidé jako vy.

Bezpečnost

 • Skateboady, kolečkové brusle, koloběžky a podobné vybavení je povoleno pouze za účelem cosplaye. Není povoleno jej používat jako dopravní prostředek.

 • Nouzové východy musí být vždy průchodné.  V případě pohotovosti prosíme ustupte z cesty pořadatelům a lékařům.

 • V případě požáru uvědomte hasiče voláním „HOŘÍ“ a poslouchejte jejich rozkazů. Nesnažte se požár uhasit sami.

 • Veškeré nebezpečné zbraně jsou zakázány. To zahrnuje i kapesní nože, airsoftové, paintballové a laserové pistole a cokoli výbušného.

 • Veškeré repliky reálných zbraní jsou zakázány.

 • Veškerá pyrotechnika je zakázána.

 • LARPové zbraně určené pro bezpečné použití jsou povoleny.

 • Poslední slovo v povolení, nebo zakázání mají vždy pořadatelé. Pokud si nejste jisti, kontaktujte nás předem, abyste předešli zbytečným komplikacím a zklamání na místě.

 • Pokud přinesete zbraň, která je dle zákonů ČR nelegální, budeme kontaktovat policii ČR. Opravdu je zbytečné nosit takové věci na My Little Pony con.

Jídlo a pití

 • Prosíme, nenoste do areálu conu vlastní jídlo a pití. Výjimkou jsou doma upečené muffiny/cupcakes/sušenky, které chcete přinést jako občerstvení i pro ostatní.

 • Výjimkou z předchozího pravidla je také voda v plastových lahvích.

Všeobecná pravidla

 • Všichni účastníci jsou zodpovědní za své věci.

 • Prosíme, snažte se dodržovat pravidlo 6-2-1, tedy: alespoň 6 hodin spánku, alespoň dvě jídla a alespoň jedna sprcha každý den. Užijete si tak con mnohem více a ostatní účastníci taktéž.

 • Konzumace jakýchkoli omamných látek je v celém areálu zakázána. Do toho spadá i donesený alkohol a cigarety. Opilí návštěvníci budou vyvedeni a jejich vstupenky bez náhrady stornovány. Pro kouření použijte k tomuto vyhrazené prostory. Ještě jednou připomínáme, že zde platí všechny zákony ČR, tudíž v případě zjištění konzumace nelegálních drog bude přivolána policie.

 • Všechny typy vodních dýmek jsou zakázány. Elektronické cigarety povoleny – tyto prosíme používejte pouze mimo prostory sálů s programem.

 • Jakákoli forma kempování či přespávání je zakázána – celý areál bude na noc uzavřen a zabezpečen.

 • Účast živých zvířat není povolena. Jedinou výjimkou jsou doprovodná zvířata zdravotně postižených – v tomto případě nás prosíme kontaktujte předem.

 • Nebojte se požádat pořadatele o pomoc nebo máte-li dotaz, či připomínku. Pokud se vyskytne jakákoli nečekaná situace, učiňte tak rovnou a nesnažte se ji vyřešit sami.

 • Pokud se těmito pravidly nebudete řídit, můžete být vyloučeni z akce bez náhrady.

Prohlášení

 • Veškerá data poskytnutá účastníky budou použita pouze za účelem organizace akce a nebudou poskytnuta žádné třetí osobě.