Pravidla účasti

Libuše - pravidla

Bohužel nežijeme v Equestrii, kde se zdají být pravidla a zákony mnohem volnějšími. Proto jsme připravili tento seznam pravidel pro zajištění vaší bezpečnosti během conu. Tato pravidla jsou platná v celém areálu Czequestrie a mohou se kdykoli změnit.

Účastníci jsou povinni si pravidla přečíst a řídit se jimi.

V případě dotazů se prosím obracejte na náš e-mail info@czskbronies.cz (česky, slovensky nebo anglicky).

Protiepidemická opatření

V současnosti v České republice neplatí v této souvislosti žádná zákonná omezení pro pořádání nebo účast na kulturních a společenských akcích.

 • Pokud máte příznaky nemoci, nebo hrozí riziko přenosu infekce od vás na ostatní návštěvníky, vyhněte se účasti na akci! Nejen, že můžete nakazit své okolí, ale neprospějete ani svému zdraví. Očividně nemocným návštěvníkům nebude na akci povolen vstup.

Pokud se epidemická situace změní, mohou být zmíněná opatření upravena podle aktuálního stavu.

Vstup a vstupenky

 • Při vstupu budete požádáni o předložení své vstupenky (v české nebo anglické verzi – buď vytištěné na list papíru A4, nebo zobrazené na displeji mobilního zařízení), kterou jste obdrželi e-mailem a dokladu totožnosti (pas, občanský nebo řidičský průkaz). Na jejich základě vám bude vydána vstupenka pro účast na akci v podobě jmenovky/visačky. Účastníci pod 15 let věku předloží místo dokladu totožnosti podepsaný “Souhlas s účastí” od rodičů (viz dále).
 • Jmenovku/visačku jste povinni nosit viditelně.
 • Se svojí jmenovkou/visačkou můžete vcházet a vycházet z místa konání bez dalších kontrol.
 • Vstupenky jsou vázány na jméno a věk účastníka. Je možné je převést na jinou osobu, ale maximálně dva dny před začátkem konání akce.
 • Za vstupenky lze vrátit peníze v plné výši. Poslední možné termíny na zrušení jsou dva týdny (v případě základního vstupného) resp. 30 dní (pro sponzorské a super-sponzorské vstupenky) před začátkem konání akce.
 • Vstupenku lze koupit pro někoho jiného – jednoduše vyplňte do objednávky jeho údaje místo svých.
 • Děti mladší 12 let mají vstup zdarma, ale potřebují dospělý doprovod. V tomto případě prosím proveďte registraci na doprovázející osobu a do poznámky uveďte počet dětí, které budete doprovázet. Ten není (v rámci rozumného využití) omezen – požární a bezpečnostní vyhlášky však nesmí být tímto dotčeny.
 • Každý účastník může zakoupit maximálně jednu vstupenku. Ač by bylo super, kdyby někdo zaplatil všechny lístky a vše uhradil, tak mít Czequestrii o jednom návštěvníku by bylo… zvláštní.
 • Vyhrazujeme si právo v případě závažnějšího problému vstupenku zrušit a vrátit peníze. Ačkoliv nepředpokládáme, že bychom tak někdy museli učinit, z právních důvodů jej zde uvádíme.

Účastníci pod 15 let věku

 • CZ/SK bronies z. s., ani žádný z jejích pořadatelů nebo spolupracujících osob nenesou zodpovědnost za návštěvníky vyskytující se v prostorách akce, ani za případná zranění či újmy, které mohou utrpět.
 • Návštěvníci mladší 12 let musí být doprovázeni rodičem/zodpovědnou osobou, který/á za ně v průběhu akce přebírá odpovědnost.
 • Návštěvníci od 12 let do dovršení 15 let věku se mohou akce účastnit bez doprovodu, musí ale přinést “Souhlas s účastí” (viz. níže) podepsaný od rodičů (či od zákonného zástupce). Tento souhlas obsahuje název a datum akce, jméno a datum narození účastníka a také jméno a telefonní kontakt na rodiče (či zákonného zástupce). Tato osoba přejímá odpovědnost za návštěvníka, a to jak v materiálním smyslu (poškození čehokoli), tak zodpovědnost za návštěvníka samotného. Toto potvrzení bude vyžadováno při výdeji vstupenky na místě konání akce.
 • Ke stažení: Souhlas s účastí (pdf) pro účastníky od 12 let do dovršení 15 let věku.

Chování

 • Vždy dbejte pokynů pořadatelů.
 • Czequestria je akcí pro účastníky jakéhokoli věku. Tudíž nesmí obsahovat žádný sexuální, politický (míněno z reálného světa; Solar Empire vs. New Lunar Republic je samozřejmě v pořádku) nebo jakýkoli jiný nevhodný obsah. Porušení tohoto pravidla nebude tolerováno a může mít za následek vyloučení z akce bez jakékoliv náhrady.
 • Nezapomínejte, že zde platí veškeré zákony a další právní předpisy České republiky, jejichž porušování nebude trpěno. Sem spadá i zákaz užívání zakázaných látek a symbolů.
 • Nepoškozujte, ani neupravujte informační cedule, výzdobu ani další vybavení místa konání. Vlastní výzdoba, plakáty, letáky apod. musí být umístěny tak, aby záměna za oficiální výzdobu nebo informace, nebyla možná. Pokud si nejste jisti, kontaktujte organizátory. Materiály umístěné v rozporu s tímto pravidlem budou bez dalšího upozornění a náhrady odstraněny.
 • Děkujeme, že používáte odpadkové koše. Jen je, prosíme, nepoužívejte jako klobouky!
 • Zákaz připojování vlastních zařízení do místních zásuvek bez svolení organizátorů.
 • Zboží a merch mohou být prodávány pouze ve vyhrazeném prostoru a pouze schválenými prodejci. Buďme spravedliví vůči těm, kteří si zakoupili místo k prodeji a vynaložili velké úsilí na výrobu vlastního merche!
 • Akce se koná v prostorách konferenčních sálů, proto zbytečně nekřičte, neběhejte a během programu nerušte ostatní.
 • Chovejte se slušně k ostatním návštěvníkům, pořadatelům a hostům. Jednání v mezích slušnosti znamená rychlé vyřešení jakékoliv žádosti.
 • Výhrůžky vůči hostům, organizátorům, nebo ostatním účastníkům (ať už během konání akce nebo předem) nebudou tolerovány a mohou vést až ke zrušení účasti bez jakékoliv náhrady.
 • Prosíme, nerušte hosty a organizátory během jejich odpočinkového času – jsou to lidé jako vy.

Bezpečnost

 • Skateboardy, kolečkové brusle, koloběžky a podobné vybavení je povoleno pouze za účelem cosplaye. Není povoleno je používat jako dopravní prostředek.
 • Nouzové východy musí být vždy průchodné. V případě pohotovosti ustupte z cesty pořadatelům a lékařům.
 • V případě požáru uvědomte hasiče voláním „HOŘÍ“ a dbejte jejich pokynů. Nesnažte se požár uhasit sami.
 • Veškeré zbraně a jejich reálně vyhlížející repliky jsou zakázány. To zahrnuje i airsoftové, paintballové a laserové pistole a cokoli výbušného (např. pyrotechnika).
 • LARPové zbraně určené pro bezpečné použití jsou povoleny.
 • Poslední slovo v povolení, nebo zakázání mají vždy pořadatelé. Pokud si nejste jisti, kontaktujte nás předem, abyste předešli zbytečným komplikacím a zklamání na místě. Šetříte nám i sobě čas v případě, že bychom museli odmítnout vstup s nebezpečnou věcí.
 • Pokud přinesete zbraň, která je dle zákonů ČR nelegální, budeme kontaktovat Policii ČR. Je opravdu zbytečné nosit takové věci na My Little Pony con.

Jídlo a pití

 • Vlastní či jinde zakoupené jídlo a pití je v prostoru konání akce povoleno, ale nenoste je (vyjma neochucené vody v plastových lahvích) do sálů s programem. Při konzumaci jídla a pití dbejte základních hygienických pravidel a na odpadky používejte odpadkové koše.
 • Stravovat se lze v blízkém obchodním centru (fastfoody) nebo v restauracích poblíž místa konání. V obchodním centru se nachází také supermarket, kde lze zakoupit jídlo a pití.
 • Doma upečené muffiny/cupcakes/sušenky, které chcete přinést jako občerstvení pro ostatní účastníky, jsou vítány 🙂

Všeobecná pravidla

 • Všichni účastníci jsou zodpovědní za své věci.
 • Prosíme, snažte se dodržovat pravidlo 6-2-1, tedy: alespoň 6 hodin spánku, alespoň dvě jídla a alespoň jedna sprcha každý den. Užijete si tak con mnohem více a ostatní účastníci taktéž.
 • Nezanedbávejte pitný režim – obzvláště v letních měsících.
 • Opilí návštěvníci, nebo návštěvníci pod vlivem jiných omamných látek budou vyvedeni z areálu konání akce a jejich vstupenky bez náhrady stornovány. Ještě jednou připomínáme, že zde platí všechny zákony ČR, tudíž v případě zjištění konzumace nelegálních drog bude přivolána policie.
 • Pro kouření použijte k tomuto vyhrazené oblasti mimo vnitřní prostory konání akce. Toto se týká také vodních dýmek a elektronických cigaret.
 • Jakákoli forma kempování či přespávání je zakázána – celý areál bude na noc uzavřen a zabezpečen.
 • Účast živých zvířat není povolena. Jedinou výjimkou jsou doprovodná zvířata zdravotně postižených – v tomto případě prosíme, kontaktujte nás předem pomocí e-mailu info@czskbronies.cz.
 • Nebojte se požádat pořadatele o pomoc nebo máte-li dotaz či připomínku. Pokud se vyskytne jakákoli nečekaná situace, učiňte tak rovnou a nesnažte se ji vyřešit sami. Děkujeme!
 • Pokud se těmito pravidly nebudete řídit, můžete být vyloučeni z akce bez jakékoliv náhrady.

Prohlášení