Zimní Karaoke Party 2020 – Online

Zimní Karaoke Party 2020 - Online; kresba: Wander Fox
Zimní Karaoke Party 2020 – Online; kresba: Wander Fox

(English version follows)

Letošek bohužel nepřeje ani conům ani srazům, které se buď ruší, odkládají, či přinejlepším přesouvají do online prostředí. Po mnoha letech srazů i conů víme, že osobní setkání nelze ničím nahradit, ale přijde nám škoda mnohaletou tradici předvánočního setkání přerušit.

Vstup samotný je zdarma!

Pokud nás ale chcete v pořádání akcí podpořit, za 150 Kč (6 €) na vás čeká zásilka unikátního merche a zároveň behem akce získáváte status Sponzor. A jaké odměny jako Sponzor získáte?

 • papírová vstupenka/jmenovka – pokud máte jmenovky i z minulých let, byla by škoda mít ve sbírce mezeru
 • placka – jako připomínka, že od brony akcí vás neodradila ani globální epidemie
 • papercraft Libuše – papírová skládačka Libuše, vytvořená speciálně pro tuto akci
 • list s programem akce – obdoba info brožury (sraz-guide) s programem a dalšími informacemi
 • Vánoční pohlednice s Libuší – potěšte sebe nebo ostatní tematickým přáním k Vánocům a Novému roku
 • uvedení v seznamu sponzorů a role Sponzor na Discord serveru, kde se bude akce konat

Poštovné je zahrnuto v ceně vstupenky.

Těšíme se na vás!


This year is not so friendly to conventions or meetups, as they are either canceled, postponed, or at best moved to the online environment. After many years of meetings and conventions, we know that meetups in person cannot be replaced by anything, but it would be a pity to interrupt the long tradition of our pre-Christmas meetup.

Basic entry is free!

However, if you want to support us in event organizing, for 150 CZK (€6) you can expect a shipment of unique merchandise together with a Sponsor status you will be granted for the event. And what rewards will you receive as a Sponsor?

 • paper ticket/name tag – if you have name tags from previous years, it would be a shame to have a gap in the collection
 • badge – as a reminder that not even a global epidemic has discouraged you from taking action
 • papercraft Libussa – paper puzzle Libussa, created especially for this event
 • event program sheet – similar to the info brochure (meeting-guide) with the program and other information
 • Christmas postcards with Libuše – Treat yourself or others with themed wishes for Christmas and New Year
 • Listing on the sponsor list and a Sponsor role on the Discord server where the event will take place

Postage is included in the ticket price.

We are looking forward to seeing you!

Registrace na tuto událost jsou uzavřeny / Bookings are closed for this event.