11. Zimní Karaoke party (2022)

Zimní Karaoke party 2022 - banner

Datum a čas:  17. prosince 2022 (10:00-19:00)
Místo: KC Novodvorská, Praha (mapa)
Diskuze k setkání: Discord server, fórum bronies.cz,

Přehled vstupenek (k zakoupení níže):

  • Standard: 250 Kč (~10 €) předem (350 Kč / 14 € na místě, kapacita omezena, vstup nelze garantovat!) – zahrnuje vstupné na celou akci, plastovou pásku na ruku, jmenovku s pouzdrem a brožurku s programem. Děti do 12 let mají vstup zdarma.
  • Sponzor: 430 Kč (~18 €) pouze předem (na místě neprodejné) – zahrnuje vstupné na celou akci, plastovou pásku na ruku, brožurku s programem, jmenovku s pouzdrem plus placku s letošním designem a bavlněnou tašku s vánočním MLP motivem.
  • Super-sponzor: 900 Kč (~37 €) pouze předem (limitovaný počet, na místě neprodejné) zahrnuje vstupné na celou akci, plastovou pásku na ruku, brožurku s programem, jmenovku s pouzdrem plus placku s letošním designem a bavlněnou tašku s vánočním MLP motivem plus pamětní minci “10 let Zimní Karaoke Party”, jméno v brožuře s programem a náš nehynoucí vděk za pomoc uskutečnit tento sraz!

Pokud nevíte, co si pod takovým setkáním představit, mrkněte na fotky a videa z minulých let – letos bude samozřejmě v menším měřítku a s tím souvisejícím omezeným programem. Setkání je určeno pro účastníky všech věkových kategorií.

Podrobné informace: 11. Zimní Karaoke party (2022), Pravidla účasti


Date and time: December 17th, 2022 (10:00-19:00)
Place: KC Novodvorská, Prague (map)
Discussion about meetup: Discord server, discussion board bronies.cz

Tickets overview (buy them below):

  • Standard: 250 CZK (~10 €) pre-order (350 CZK / 14€ at the entrance, limited amount, ticket availability is subject to change and we can’t guarantee it if you choose to buy a ticket this way!) – includes entry to the whole event, wristband entry ticket, and brochure with the program. Children under 11 are admitted for free.
  • Sponsor: 430 CZK (~18 €) pre-order only (limited amount, not to be sold at the entrance) – includes entry to the whole event, a wristband entry ticket, brochure with the program plus a button pin with this year’s design and cotton shopping bag with MLP Christmas motive.
  • Super-sponsor: 900 CZK (~37 €) pre-order only (limited amount, not to be sold at the entrance) – includes entry to the whole event, a wristband entry ticket, brochure with the program plus a button pin with this year’s design and cotton shopping bag with MLP Christmas motive plus Collectible metal coin “10 years of Winter Karaoke Party” and our undying gratitude for helping to make this happen!

Detailed information: 11th Winter Karaoke Party (2022), Rules for attendees

If you do not know how Winter Karaoke Party looks like, check out the photos and videos from previous years. The meetup is suitable for participants of all ages.


Registrace na tuto událost jsou uzavřeny / Bookings are closed for this event.