10. Zimní Karaoke party (2021)

Zimní Karaoke party 2019 - banner

Datum a čas:  18. prosince 2021 (10:00-22:00)
Místo: Sokolovna Řepy, Praha (mapa)
Diskuze k setkání: fórum bronies.cz, Discord server

Přehled vstupenek (k zakoupení dále na této stránce):

  • Standard: 120 Kč (~5 €) předem (240 Kč/9€ na místě, kapacita omezena, vstup nelze garantovat!) – zahrnuje vstupné, plastovou pásku na ruku, jmenovku s pouzdrem a brožurku s programem. Děti do 12 let mají vstup zdarma.
  • Sponzor: 380Kč (~15 €) pouze předem (limitovaný počet, na místě neprodejné) – zahrnuje vstupné, plastovou pásku na ruku, brožurku s programem, jmenovku s pouzdrem plus placku s letošním designem, 2 poukázky na rautové občerstvení a náš nehynoucí vděk za pomoc uskutečnit tento sraz!
  • Antigenní (AG) covid-19 test na místě: +60 Kč (2,50 €) k ceně vstupenky.
  • Spirit: 200 Kč (~8 €) – tento lístek je určen všem, kteří se nemohou zúčastnit osobně, ale chtějí akci podpořit. Spirit lístek nezahrnuje vstup na akci! Odměny (plastovou pásku na ruku, jmenovku s pouzdrem, brožuru s programem) zašleme na adresu uvedenou při koupi vstupenky (poštovné je zahrnuto v ceně lístku).

Podrobné informace: 10. Zimní Karaoke party (2021), Pravidla účasti

Pokud nevíte, co si pod setkáním fanoušků My Little Pony představit, mrkněte na fotky a videa z minulých let. Setkání je určeno pro účastníky všech věkových kategorií.


Date and time: December 18th, 2021 (10:00-22:00)
Place: Sokolovna Řepy, Prague (map)
Discussion about meetup: discussion board bronies.cz, Discord server

Tickets overview (buy them below on this page):

  • Standard ticket: 120 CZK (~5 €) pre-order (240 CZK /9 € at the entrance, limited amount, ticket availability is subject to change and we can’t guarantee it if you choose to buy a ticket this way!) – includes Saturday entry, wristband entry ticket, and brochure with the program. Children under 11 are admitted for free.
  • Sponsor ticket: 380 CZK (~15 €) pre-order only (limited amount, not to be sold at the entrance) – includes a wristband entry ticket, brochure with the program plus a button pin with this year’s design, 2 vouchers for a banquet and our undying gratitude for helping to make this happen! And something extra, but that’s still secret.
  • antigen (AG) covid-19 test on-site: +60 CZK (2,50 €) to the ticket price.
  • Spirit: 200 CZK (~8 €) – for everpony who cannot attend in person but wants to support the event. Spirit ticket does not include entry to the event! All rewards (plastic armband, name tag with case, brochure with the program) will be sent to the address provided when purchasing the ticket (shipping is included in the ticket price).

Detailed information: 10th Winter Karaoke Party (2021), Rules for attendees

If you do not know how Winter Karaoke Party looks like, check out the photos and videos from previous years. The meetup is suitable for participants of all ages.


Registrace na tuto událost jsou uzavřeny / Bookings are closed for this event.