Czequestria 2019: Ancient World

Existuje mnoho cest Starověkým světem / There are many paths through Ancient World…

Citizen (last minute) Patrician Senator Explorer

… nyní si musíš zvolit tu svou! / now you have to choose your own!

 

(Popis vstupenek / Tickets details)

Registrace na tuto událost jsou uzavřeny / Bookings are closed for this event.