Czequestria 2017 – záznamy panelů z hlavního sálu a LARP